Verwijderde bestanden terughalen: Help!

Verwijderde bestanden terughalen:
Science fiction of een reële mogelijkheid?

Wellicht heeft u het al eens meegemaakt: U verwijdert een bestand en leegt de prullenbak, maar……het bleek het verkeerde bestand te zijn! Of u wilt een bestand op uw pc verplaatsen of kopiëren, maar om de één of andere onverklaarbare reden is het bestand na deze actie totaal verdwenen.

bestanden verwijderen

Als u deze situaties herkent, bekruipt u ongetwijfeld weer het onbehaaglijke gevoel van frustratie en moedeloosheid nadat u besefte deze belangrijke bestanden kwijt te zijn. De belangrijke bestanden waar u zoveel tijd en energie in had gestoken zijn verdwenen en uw harde werk is verloren gegaan. Verwijderde bestanden terughalen, was het maar mogelijk!

Onomkeerbaar gewist….of toch niet?

De meeste mensen gaan er van uit dat het wissen van bestanden een onomkeerbaar proces betreft. Het zal u wellicht verbazen in hoeveel gevallen het nog mogelijk blijkt te zijn om verwijderde bestanden terug te halen. In het geval dat er direct juiste maatregelen genomen worden, behoort in zeker 95% van de gevallen verwijderde bestanden terughalen tot de mogelijkheden. De eerste stap die u altijd dient te nemen nadat u tot de ontdekking bent gekomen dat u een belangrijk bestand kwijt bent geraakt is het direct stoppen met schrijven van data naar de betreffende harde schijf of USB stick.

Dit heeft te maken met het feit dat wanneer bestanden van een schijf of USB stick verwijderd worden, deze bestanden niet letterlijk verdwijnen. Wanneer u de opdracht tot verwijderen geeft, reserveert uw PC deze ruimte om nieuwe bestanden op te slaan. Wanneer er na de verwijdering naar de harde schijf of USB stick wordt geschreven, kan dat ‘vrije’ gedeelte opnieuw opgevuld worden. Oude bestanden worden zo in feite overschreven met nieuwe. Na dit proces is het terughalen van verwijderde bestanden niet meer mogelijk.

Het voorgaande geeft de noodzaak weer om snel te handelen na verwijderen of verdwijnen van bestanden.

Zelf doen of een data recovery expert?

verwijderde bestanden terughalenIndien u absoluut zeker weet dat er geen andere oorzaak ten grondslag ligt aan het verliezen van de bestanden, kunt u zelf proberen deze terug te halen met daarvoor bestemde software. Deze software is te vinden via Google en is in vele varianten te krijgen.

Toch verdient het de aanbeveling niet zelf met de schijf te gaan experimenteren, maar het proces uit te besteden aan een data recovery expert. In veel gevallen ligt er namelijk wel degelijk een andere oorzaak aan het verlies van gegevens ten grondslag. In dat geval dient er uiterst zorgvuldig omgesprongen te worden met de getroffen harde schijf of USB stick. In veel gevallen kunnen eigen herstel pogingen namelijk leiden tot onherstelbaar dataverlies. En juist in geval van verlies van belangrijke bestanden zoals beschreven in de inleiding, is uiterste zorgvuldigheid geboden om een zo groot mogelijk kans van slagen te hebben.

Met de gratis diagnose service van Bytes Back Data Recovery kunt u uzelf gerust stellen, doordat u de zekerheid heeft van een snelle, betrouwbare service waarbij u alleen betaalt in het geval van een geslaagde recovery. Trouwens, u profiteert dan gelijk van het meest voordelige tarief op de markt!

Verwijderde bestanden terughalen? Meld hier uw harde schijf of USB stick aan!

Ardash Holm

Opgeleid in Rechtsgeleerdheid, Entrepreneurship en Maatschappelijk werk met een zeer sterkte affiniteit voor ICT.

Laat met uw facebook account een reactie achter!